​Priser (Ötå och hedenäset)
Vårtermin 2020
terminskort 15 lektioner (90 min)
1 lektion/vecka                          1400 kr
2 lektioner/vecka                     2300 kr
* Fem-kort                               550 kr
Enstaka lektion                          130 kr

            

STUDENT PRISER
(mot uppvisande av CSN kort el. dylikt)
terminskort 15 lektioner                      
1 lektion/vecka                           120 kr
2 lektioner/vecka                     2000 kr
* Fem-kort                               450 kr
Enstaka lektion                        110 kr

* Observera att fem- kort endast gäller samma termin som du köper det.
Du kan alltså inte använda samma fem-kort flera terminer i sträck.

betala in på bankgiro: 316-6410, Swedbank.
du kan även betala kontant. obs! 
GLÖM EJ ATT SKRIVA DITT NAMN PÅ INBETALNINGEN.
iyengaryogaskolan har swish 073-8459195 
​​​​

Och JA! Iyengaryogaskolan skickar gärna faktura så att du kan dra av friskvårdspengen på jobbet!