Vid skada, tala alltid med din läkare / sjukgymnast före du börjar träna yoga.
Informera alltid din yogalärare före lektion om du har någon skada.

Informera alltid din yogalärare om du menstruerar eller är gravid. Då måste en del positioner uteslutas. Som regel ska man tänka på att man inte ska göra aktiva bakåtböjningar, djupa ryggradsvridningar och magövningar vid mens eller graviditet.


 

När du ser den här logotypen är det ett bevis för att läraren är utbildad och certifierad inom Iyengar Yoga metoden. För att få använda symbolen krävs också att läraren kontinuerligt vidareutbildar sig och utvecklas i sin yogapraktik enligt vissa  fastställda krav. Läs mer på Iyengaryoga föreningen i Sveriges hemsida: www.iyfse.se