IYFSE:s mål (svenska iyengar yoga föreningen) i Sverige är framför allt att sprida Yogacharya Sri B.K.S. IYENGARS undervisningsmetod. Men också att upprätthålla en god standard på Iyengar Yogaundervisningen och att skapa goda kontakter mellan Iyengar Yogautövare i Sverige och andra delar av världen.
Med ett medlemskap i IYFSE stöder du uppbyggnaden av föreningen och utvecklingen av Iyengar Yoga i Sverige och det är vi tacksamma för, du har givetvis också möjlighet att Påverka föreningen genom din röst på exempelvis årsmöten. Ett medlemskap ger dig förmåner i framtiden, som till exempel rabatt på workshops som föreningen arrangerar. för att bli medlem i svenska iyengar yoga föreningen klicka på nedanstående länk:
medlem i iyfse 

If the body is stiff that is understandable, but if the mind is also stiff then you cant get anywhere. The mind has to become flexible.
Geeta S Iyengar