Iyengar yoga är Hatha yoga enligt BKS Iyengars metod och utformning. BKS Iyengar föddes 1918 i Indien och han har dedicerat sitt liv åt att sprida kunskapen om yoga runt om i hela världen. Han har undervisat yoga sedan 1936, då han var 18 år.

Bks iyengar studerade under Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989), Två utav hans många elever var K. Pattabhi Jois och B.K.S Iyengar. Pattabhi Jois grundade ashtangayoga och B.K.S Iyengar Iyengaryoga.

B K S Iyengars målsättning har varit att visa att alla kan träna yoga oavsett ålder, kön eller nationalitet. Iyengar yoga är en av de mest utbredda formerna av yoga i världen.

Jag började med Iyengar yoga av nyfikenhet och fastnade rätt snabbt för det exakta, noggranna och metodiska sättet man gör positionerna på, där linjeringen i positionerna är viktiga. För att uppnå denna linjering används hjälpmedel vid behov, såsom klossar, band och filtar. Detta underlättar framför allt för de som är mycket stela när de börjar träna yoga. 
Genom att stanna upp en stund i de olika övningarna ökas kroppskännedomen, muskler hinner tänjas ut och koncentrationen förbättras.
I Iyengar yoga sker träningen precist och detaljerat och man lär sig vara uppmärksam på kroppens hållning och att arbeta med olika muskler under olika övningar. Den meditativa delen av Iyengar yoga ligger i själva den koncentration som träningen utförs med. Genom ökad kroppskännedom ökar också din förmåga att lära känna dig själv och din omgivning. Vilket i sin tur leder till en medvetenhet om dina handlingar.

Jag önskar dig välkommen till yogans välgörande värld!